Dług publiczny w 2005 r.

Dług publiczny gminy Gizałki wg stanu na 31 grudnia 2005 r.

I Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.; w tym: 3.729.132
1. Emisja papierów wartościowych

-

2. Zaciągnięte kredyty

1.850.000

3. Zaciągnięte pożyczki

845.168

4. Zobowiązania wymagalne; w tym:

516.982


- dostawy towarów i usług

492.857


- wobec budżetu państwa

23.462


- wobec jednostek samorządu terytorialnego

-


- wobec ZUS

663

5. Udzielone poręczenia i gwarancje

-

II. Planowane zwiększenie długu w 2006 r.

657.832

1. Planowana emisja papierów wartościowych

-

2. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu

563.000

3. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

94.832

III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.

779.550

1. Kwoty spłaconych kredytów

514.550

2. Kwoty spłaconych pożyczek

237.000

3. Kwoty umorzonych pożyczek

28.000

IV. Planowany stan długu na 31 grudnia 2006 r.; w tym:

2.573.450

1. Emisja papierów wartościowych

-

2. Zaciągnięte kredyty

1.898.450

3. Zaciągnięte pożyczki

675.000

4. Zobowiązania wymagalne, w tym z tytułu:

 


- dostawy towarów i usług

-

- wobec budżetu państwa

-


- wobec jednostek samorządu terytorialnego

-


- wobec ZUS

-

5. Udzielone poręczenia i gwarancje

-

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Maria Dziatkiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-22 11:04:18
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1892
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.