Dług publiczny w 2006 r.

Dług publiczny gminy Gizałki wg stanu na 31 grudnia 2006 r.

I Stan długu na dzień 31 grudnia 2006 r.; w tym: 2.934.094
1. Emisja papierów wartościowych

-

2. Zaciągnięte kredyty

2.313.450

3. Zaciągnięte pożyczki

618.000

4. Zobowiązania wymagalne; w tym:

2.644


- dostawy towarów i usług

2.644


- wobec budżetu państwa

-


- wobec jednostek samorządu terytorialnego

-


- wobec ZUS

-

5. Udzielone poręczenia i gwarancje

-

II. Planowane zwiększenie długu w 2007 r.

2.070.000

1. Planowana emisja papierów wartościowych

-

2. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu

770.000

3. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

1.300.000

III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 r.

872.400

1. Kwoty spłaconych kredytów

642.400

2. Kwoty spłaconych pożyczek

206.500

3. Kwoty umorzonych pożyczek

17.500

IV. Planowany stan długu na 31 grudnia 2007 r.; w tym:

4.165.050

1. Emisja papierów wartościowych

-

2. Zaciągnięte kredyty

2.435.050

3. Zaciągnięte pożyczki

1.694.000

4. Zobowiązania wymagalne, w tym z tytułu:

 


- dostawy towarów i usług

-

- wobec budżetu państwa

-


- wobec jednostek samorządu terytorialnego

-


- wobec ZUS

-

5. Udzielone poręczenia i gwarancje

36.000

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Maria Dziatkiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-22 11:05:49
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 2044
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.