Dług publiczny w 2007 r.

Dług publiczny gminy Gizałki wg stanu na 31 grudnia 2007 r.

I Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 r.; w tym: 2.728.050
1. Emisja papierów wartościowych

-

2. Zaciągnięte kredyty

1.920.050

3. Zaciągnięte pożyczki

808.000

4. Zobowiązania wymagalne; w tym:

-


- dostawy towarów i usług

-


- wobec budżetu państwa

-


- wobec jednostek samorządu terytorialnego

-


- wobec ZUS

-

5. Udzielone poręczenia i gwarancje

-

II. Planowane zwiększenie długu w 2008 r.

1.388.300

1. Planowana emisja papierów wartościowych

-

2. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu

515.000

3. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

873.300

III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.

700.750

1. Kwoty spłaconych kredytów

562.750

2. Kwoty spłaconych pożyczek

138.000

3. Kwoty umorzonych pożyczek

-

IV. Planowany stan długu na 31 grudnia 2008 r.; w tym:

3.415.600

1. Emisja papierów wartościowych

-

2. Zaciągnięte kredyty

1.872.300

3. Zaciągnięte pożyczki

1.543.300

4. Zobowiązania wymagalne, w tym z tytułu:

-


- dostawy towarów i usług

-

- wobec budżetu państwa

-


- wobec jednostek samorządu terytorialnego

-


- wobec ZUS

-

5. Udzielone poręczenia i gwarancje

36.000

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.