Dług publiczny w 2008 r.

Dług publiczny gminy Gizałki wg stanu na 31 grudnia 2008 r.

I Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 r.; w tym: 3.496.300
1. Emisja papierów wartościowych

-

2. Zaciągnięte kredyty

1.877.800

3. Zaciągnięte pożyczki

1.618.500

4. Zobowiązania wymagalne; w tym:

-


- dostawy towarów i usług

-


- wobec budżetu państwa

-


- wobec jednostek samorządu terytorialnego

-


- wobec ZUS

-

5. Udzielone poręczenia i gwarancje

-

II. Planowane zwiększenie długu w 2009 r.

286.650

1. Planowana emisja papierów wartościowych

-

2. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu

286.650

3. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

-

III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 r.

790.800

1. Kwoty spłaconych kredytów

526.800

2. Kwoty spłaconych pożyczek

264.000

3. Kwoty umorzonych pożyczek

-

IV. Planowany stan długu na 31 grudnia 2009 r.; w tym:

2.992.150

1. Emisja papierów wartościowych

-

2. Zaciągnięte kredyty

1.637.650

3. Zaciągnięte pożyczki

1.354.500

4. Zobowiązania wymagalne, w tym z tytułu:

-


- dostawy towarów i usług

-

- wobec budżetu państwa

-


- wobec jednostek samorządu terytorialnego

-


- wobec ZUS

-

5. Udzielone poręczenia i gwarancje

24.480

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Maria Dziatkiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-22 11:09:16
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 2120
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.