Dług publiczny w 2009 r.

Dług publiczny gminy Gizałki wg stanu na 31 grudnia 2009 r.

I Stan długu na dzień 31 grudnia 2009 r.; w tym: 4.142.890
1. Emisja papierów wartościowych

-

2. Zaciągnięte kredyty

2.689.450

3. Zaciągnięte pożyczki

1.354.340

4. Zobowiązania wymagalne; w tym:

-


- dostawy towarów i usług

-


- wobec budżetu państwa

-


- wobec jednostek samorządu terytorialnego

-


- wobec ZUS

-

5. Udzielone poręczenia i gwarancje

99.100

II. Planowane zwiększenie długu w 2010 r.

2.299.850

1. Planowana emisja papierów wartościowych

-

2. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu

2.219.850

3. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

-

4. Udzielone poręczenia i gwarancje

80.000

III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2010 r.

2.387.805

1. Kwoty spłaconych kredytów

1.962.325

2. Kwoty spłaconych pożyczek

394.040

3. Kwoty umorzonych pożyczek

-

4. Udzielone poręczenia i gwarancje

31.440

IV. Planowany stan długu na 31 grudnia 2010 r.; w tym:

4.054.935

1. Emisja papierów wartościowych

-

2. Zaciągnięte kredyty

2.946.975

3. Zaciągnięte pożyczki

960.300

4. Zobowiązania wymagalne, w tym z tytułu:

-


- dostawy towarów i usług

-

- wobec budżetu państwa

-


- wobec jednostek samorządu terytorialnego

-


- wobec ZUS

-

5. Udzielone poręczenia i gwarancje

147.660

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Maria Dziatkiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-22 11:12:28
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 2145
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.