Mienie komunalne w 2006 r.

na dzień 30.09.2006 r.

 1. Wartość rzeczowego majątku trwałego gminy przedstawia się następująco:

  Lp.

  Wyszczególnienie

  Stan na dzień
  30.09.2005

  Stan na dzień
  30.09.2006

  1. Grunty

  351.142,-

  376.822,-

  2. Budynki

  4.591.608,-

  4.531.219,-

  3. Budowle

  12.818.126,-

  12.983.169,-

  4. Urządzenia techniczne i maszyny

  350.619,-

  346.703,-

  5. Środki transportowe

  836.452,-

  836.452,-

  18.947.947,-

  19.074.365,-


  Stan środków trwałych w stosunku do poprzedniej informacji wzrósł o kwotę 229.694,-. wartości brutto  ze względu na zakup sprzętu komputerowego, oddanie do użytku chodnika i kanalizacji deszczowej, zakup  urządzeń technicznych oraz komunalizację działek.

  Natomiast zmniejszył się kwotę o 103.276 zł. wartości brutto ze względu na sprzedaż  nieruchomości, lokalu użytkowego, likwidacje urządzeń technicznych.

  Wartość  pozostałego majątku gminy na dzień 30.09.2004r. wynosi:
  - środki trwałe w używaniu - 928.757 zł.
  - zbiory biblioteczne - 11.629 zł.

 2. Gmina posiada udziały w spółkach:

  - Zakład Komunalny Gizałki Sp. z o.o. 1.025 udziałów na kwotę 102.500 zł
  - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 5 udziałów na kwotę 11.500 zł
  - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Wielkopolska 2.000 zł
  - Bank Spółdzielczy Pleszew 150 zł
 3. W gminie nie występują opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
 4. Inwestycje w toku na dzień 30.09.2006 r. wynoszą  315.138 zł w tym:
  a) Modernizacja dróg gminnych:
  - Szymanowice - 132.105,-
  - Nowa Wieś - 162.359,-
  - Ruda Wieczyńska - 23.869,-
  - Gizałki, ul. Szkolna - 5.147,-
  b) Termomodernizacja
  - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Gizałki - 280.332,-
  - Szkoła Podstawowa Filia Wierzchy - 228.738,-
  - Szkoła Podstawowa Tomice - 4.154,-
  - Szkoła Podstawowa Białobłoty dobudowa zaplecza do sali - 12.104,-
  c) Rozbudowa sieci wodociągowej Gizałki ul.Szkolna - 1.717,-
  d) Budowa sieci kanalizacyjnej Ruda Wieczyńka - Obory - 96.107,-
  e) Przebudowa GCK Tomice - 18.462,-
 5. Stan środków pieniężnych na dzień 30.09.2006 r. na rachunkach bankowych poszczególnych jednostek wynosił:
  - Urząd Gminy Gizałki - 94.629,92 zł
  - Szkoły Podstawowe i Gimnazjum - 4.461,06 zł
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 9.732,12 zł
 6. Gmina Gizałki na dzień 30.09.2006 r. posiadała zobowiązania  ogółem  2.716.271 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.673.418 zł, natomiast stan należności wynosił  82.741 zł.

W okresie od dnia 01.10.2005 do 30.09.2006r. dokonano sprzedaży nieruchomości i uzyskała dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych:

- Tomice działka nr 392/2 o pow. 0,0087 ha za kwotę 1.090 zł
- Wierzchy działka nr 182 o pow. 0,97 ha za kwotę 3.610 zł
- Ruda Wieczyńska działka  nr 108/1o pow. 0,10 ha za kwotę 2.730 zł
- Kol.Obory działka  nr 291 o pow.0,14 o pow. 0,14 ha za kwotę 1.410 zł
- Tomice działka nr 89/2 o pow. 0,20 ha za kwotę 2.100 zł
- Białobłoty działka nr 38/2 o pow. 0,18 ha za kwotę 3.030 zł
- Białobłoty działka nr 51/1 o pow.0,11 ha za kwotę 1.520 zł

Bezpłatne użytkowanie zgodnie z art. 56 Karty Nauczyciela działka nr 319 o pow. 0,25 ha położona we Wronowie.

W okresie od 01.10.2005 do 30.09.2006 r. nastąpiła komunalizacja gruntów i tak:
- Tomice działka nr  331, 332, 360 o łącznej pow. 1,76 ha za kwotę 17.600 zł
- Obory Kolonia działka nr  212 o pow. 0,76 ha za kwotę 4.860 zł
- Gizałki Las działka nr 34/2 o pow. 0,11 ha za kwotę 1.100 zł    
- Ruda Wieczyńska działki nr 98, 172, 218, 307, 392 o łącznej pow. 1,01 ha za kwotę 5.500 zł

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość brutto
środków trwałych

Umorzenie

1

Urząd Gminy

634.886,-

 

2

Instytucja Kultury GCK

130.941,-

29.957,-

3

GOZ

745.650,-

 

4

Szkoły Podstawowe

3.275.561,-

 

5

Gospodarka komunalna

13.910.505,-

 

6

Grunty

376.822,-

 

19.074.365,-

3.072.401,-

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Maria Dziatkiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-22 10:52:47
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 2183
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.