Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
  2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:100 lub 1:500 zawierającej granice terenu objętego wnioskiem i najbliższe otoczenie tego terenu, dane dotyczące funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, informację dotyczącą zaopatrzenia w wodę, energię i sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, w przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i mogących pogorszyć stan środowiska ocena oddziaływania na środowisko.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego - pokój nr 8

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji - 107,00 zł

Jeśli wydanie decyzji dotyczy budownictwa mieszkaniowego wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

Art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-26 15:07:16
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2017-05-08 14:01:24
Odsłon: 3218
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.