Opłata od posiadania psów

Wymagane dokumenty

Oświadczenie

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat - budynek przy ul. Kaliskiej 28, I piętro, pok. nr 7.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia  12 stycznia 1991 r.  o podatkach  i  opłatach lokalnych  (Tekst   jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr. 121, poz.844)
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia197 r. - Ordynacja   podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)
  3. Uchwała Nr X/38/207 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Inne informacje

Obowiązek podatkowy dotyczący opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Stawka opłaty od posiadania psów na terenie gminy Gizałki wynosi 35 zł rocznie od jednego psa.

Termin płatności: Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 kwietnia roku podatkowego. W przypadku nabycia psa po 30 kwietnia opłata jest płatna w ciągu 14 dni od daty nabycia psa. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę roczną ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek podatkowy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej - z tytułu posiadania jednego psa, osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe  - z tytułu posiadania jednego psa, podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych -  z tytułu posiadania dwóch psów.

W przypadku nieopłacenia należności podatkowej w przewidzianym w uchwale terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Oświadczenie o posiadaniu / nie posiadaniu psa (PDF)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Lajtlich
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-29 09:22:10
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1442
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.