Przywrócenie terminu

Podstawa prawna

Art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 162 Ordynacji podatkowej w razie uchybienia terminu należy go przywrócić, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy - wniosek o przywrócenie terminu zostanie wniesiony w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, jednocześnie z wniesieniem wniosku dopełniono czynności, dla której był określony termin.

Wymagane dokumenty

Uzasadniony wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wniosek - 5,00 zł
  • za każdy załącznik -0,50 zł

Termin Odpowiedzi

Miesiąc.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowy - budynek przy ul. Kaliskiej 28, I piętro, pok. nr 7.

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Zażalenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Elżbieta Majdecka
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-29 09:31:22
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1372
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.