Rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Podstawa prawna

Art. 48 § 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 48, § 1, pkt. 2 Ordynacji podatkowej - organ podatkowy, ze względu na ważny interes podatnika, na jego wniosek, może rozłożyć na raty zaległy podatek lub zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę.

Wymagane dokumenty

W przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna:

 1. Uzasadniony wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Załączniki:

 • zaświadczenie o osiąganych dochodach składającego wniosek oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej,
 • udokumentować ponoszone wydatki, przedłożyć do wglądu rachunki, np. za gaz, energię elektryczną, czynsz, telefon, koszty leczenia oraz inne,
 • oświadczenie o stanie majątkowym, np. nieruchomości, środki transportowe oraz inne,
 • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej

W przypadku osoby prawnej:

1. Uzasadniony wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Załączniki:

 • bilans,
 • sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
 • deklaracja dla podatku od towarów i usług,
 • pisemne wyjaśnienie dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz określenie kierunku
 • działania poprawy sytuacji finansowej

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za wniosek - 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 zł

Termin odpowiedzi

Miesiąc.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowy - budynek przy ul. Kaliskiej 28, I piętro, pok. nr 7.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Uwagi

Zgodnie z art. 224, § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Elżbieta Majdecka
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-29 09:33:06
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1209
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.