Uchylenie nałożonej kary porządkowej

Podstawa prawna

Art. 262, § 6 i art. 263 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 262, § 1 Ordynacji podatkowej - strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

  • nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani,
  • bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności,
  • bez pozwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzania czynności przed jej zakończeniem

mogą zostać ukarani karą porządkową w kwocie do 2.500,00 zł.

Przepisy art. 262, § 1 stosuje się także w stosunku do:

  • osoby, która wyraziła zgodę na powołanie jego na biegłego,
  • osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin.

Wymagane dokumenty

1. Uzasadniony wniosek o uchylenia kary porządkowej.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wniosek - 5,00 zł

Termin Odpowiedzi

Miesiąc.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowy - budynek przy ul. Kaliskiej 28, I piętro, pok. nr 7.

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł.
Zażalenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Elżbieta Majdecka
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-29 09:34:47
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1410
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.