Zwolnienie w podatku rolnym gruntów ornych, łąk oraz pastwisk objętych melioracją

Wymagane dokumenty

  • uzasadniony wniosek o zastosowanie zwolnienia,
  • wykaz gruntów ornych, łąk i pastwisk objętych melioracją i zniszczonych wskutek robót drenarskich.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowy - budynek przy ul. Kaliskiej 28, I piętro, pok. nr 7.

Opłaty

  • za wniosek - 5,00 zł,
  • za każdy załącznik - 0,50 zł

Termin i sposób załatwienia sprawy

Decyzja wydawana jest w ciągu 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Art. 12, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości  5,00 zł. Odwołanie  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Tryb odwoławczy

Zwalnia się od podatku rolnego grunty orne, łaki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Elżbieta Majdecka
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-29 09:23:09
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1511
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.