Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustaleniu dochodu gospodarstwa rolnego

Wymagane dokumenty

Uzasadniony wniosek wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać m.in.: dane składającego wniosek, adres, nr NIP lub PESEL, w jakim celu ma być wydane zaświadczenie).

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowy (I piętro, pokój nr 7)

Opłaty

  • za wniosek - 5,00 zł,
  • za wydanie zaświadczenia - 11,00 zł.

W sprawach socjalnych wniosek oraz wydanie zaświadczenia zwolnione są z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki - najpóźniej do 7 dni.

Podstawa prawna

Art. 217, § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Elżbieta Majdecka
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-29 09:26:21
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1182
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.