Składanie deklaracji/informacji podatkowych - podatek rolny, leśny, od nieruchomości

Wymagane dokumenty

Wypełniona informacja lub deklaracja.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowy - budynek przy ul. Kaliskiej 28, I piętro, pok. nr 7.

Opłaty

Wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia sprawy

W ciągu 1 miesiąca wydawana jest decyzja w sprawie wymiaru podatku. Decyzja jest dostarczana podatnikowi pocztą, na koszt Urzędu Gminy.

Podstawa prawna

Art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2017. 1892).
Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2019. 888).
Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019. 1170).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.

Inne informacje

Informacje w sprawie podatków należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik 1 do informacji o gruntach

ZIR-2 Załącznik 2 do informacji o gruntach

ZIR-3 Załącznik 3 do informacji o gruntach

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-1 Załącznik 1 do informacji o lasach

ZIL-2 Załącznik 2 do informacji o lasach

ZIL-3 Załącznik 3 do informacji o lasach

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Załącznik 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-2 Załącznik 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-3 Załącznik 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 Załącznik 1 do deklaracji na podatek rolny

ZDR-2 Załącznik 2 do deklaracji na podatek rolny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 Załącznik 1 do deklaracji na podatek leśny

ZDL-2 Załącznik 2 do deklaracji na podatek leśny

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 Załącznik 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości

ZDN-2 Załącznik 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-04 08:19:01
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-01-07 09:39:18
Odsłon: 2969
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.