Składanie deklaracji - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty

  • Wypełniona deklaracja.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają deklarację na druku „deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne składają deklarację na druku „deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”.

Miejsce złożenia dokumentu

  • listownie: Urząd Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki;
  • osobiście: sekretariat urzędu (pok. nr 2 - parter);
  • elektronicznie: poprzez platformę e-PUAP. Deklaracja wypełniona elektronicznie jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych.

Korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracja stanowi podstawę do naliczenia opłaty.

Podstawa prawna

Uchwała nr XVIII/93/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).

Inne informacje

Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Gizałki (pok. nr 7) lub pobrać ze strony internetowej.

Wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

Wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych

e puapDeklaracja elektroniczna na platformie e-PUAP

Wymagane dokumenty

  • Wypełniona deklaracja.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają deklarację na druku „deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne składają deklarację na druku „deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”.

Miejsce złożenia dokumentu

Referat Finansowy - budynek Urzędu Gminy Gizałki przy ul. Kaliskiej 28, I piętro pokój nr 7.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Pierwszą deklaracje należy złożyć do 31 marca 2013 roku. Korekta deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Deklaracja jest podstawą do naliczenia opłaty.

Podstawa prawna

Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Uchwała Nr 11/693/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2015 r.

 

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Inne informacje

Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Gizałki (pok. nr 7) lub pobrać ze strony internetowej.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-22 10:55:43
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2015-06-15 08:45:00
Odsłon: 1830
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.