Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy

I. PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
  3. Uchwała Rady Gminy Gizałki nr XXXII/12/2010 z dnia 25 maja 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 168, poz. 3180).
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z proponowaną lokalizacją reklamy.

III. OPŁATY

  1. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gizałki nr XXXII/12/2010 z dnia 25 maja 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 168, poz. 3180). Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Gminy Gizałki: BS Pleszew o/Gizałki 79 8407 0003 0400 0185 2000 0001.
  2. Opłata w pierwszym roku naliczana jest proporcjonalnie od liczby dni umieszczenia w pasie drogowym, a w latach kolejnych za rok kalendarzowy przy czym zgodnie z art. 40 ust. 10 wyżej cytowanej ustawy o drogach publicznych dla powierzchni rzutu poziomego urządzenia mniejszej niż 1m2 stosuje się stawkę taką jak za zajęcie 1m2.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez strony.

Formularz wniosku

Formularz wniosku

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-04 11:55:59
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-06-04 11:47:33
Odsłon: 45
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.