Zezwolenie na lokalizację urządzeń w drodze gminnej

I. PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia.
  2. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000 z proponowana lokalizacją projektowanego urządzenia i jego parametrami.
  3. Pisemne pełnomocnictwo od właściciela urządzenia w przypadku, gdy występuje w jego imieniu pełnomocnik.

III. OPŁATY

  1. Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis – 17,00 zł (jeżeli jest wymagane).
  2. Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie
do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez strony.

Formularz wniosku doc

Formularz wniosku pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Dodany przez: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27 13:26:11
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-06-04 12:03:09
Odsłon: 297
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.