Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

I. PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
  3. Uchwała Rady Gminy Gizałki nr XI/77/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
    z 2019 r., poz. 10608).
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

III. OPŁATY

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gizałki
nr XI/77/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 10608). Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Gminy Gizałki: BS Pleszew o/Gizałki 79 8407 0003 0400 0185 2000 0001.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez strony.

Formularz wniosku doc

Formularz wniosku pdf

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Dodany przez: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-27 13:19:54
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-06-04 12:24:44
Odsłon: 352
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.