Informacja o I Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-15 12:22:36
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-15 12:22:36
Odsłon: 36
Dziennik zmian

Wyniki konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Dnia 05.11.2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dotyczące konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.”

W spotkaniu nie uczestniczył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 05.11.2018 r. do godz. 9:00 nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały.

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zostanie przedłożona Radzie Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-05 13:44:24
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-05 13:41:28
Odsłon: 27
Dziennik zmian

7.11.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.


Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02 15:26:45
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-11-02 15:26:45
Odsłon: 33
Dziennik zmian

9.11.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02 15:24:12
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-11-02 15:24:12
Odsłon: 40
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XLI Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 9 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XLI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian planu budżetu na rok 2018;
  2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
  3. zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018;
  4. uchwalenia Statutu Gminy Gizałki.
 7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2018 r.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za miniony rok szkolny 2017/2018.
 9. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Gizałki

Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-02 11:37:42
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-11-02 11:36:16
Odsłon: 56
Dziennik zmian

Informacja dotycząca rozpoczęcia przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębach LUDWINÓW i DOBIESZCZYZNA gm. Żerków pow. Jarocin

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-31 14:16:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-10-31 14:16:18
Odsłon: 26
Dziennik zmian

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 rok"

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Gizałki na konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Urząd Gminy Gizałki przedkłada do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Uwagi dotyczące uchwały można zgłaszać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Gizałki lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.11.2018 r. do godz. 9.00. Projekt uchwały będzie przedmiotem rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy Gizałki.

W związku z powyższym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące konsultacji społecznych związanych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, które odbędzie się w dniu 05.11.2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Gizałki, przy ul. Kaliskiej 28.

Projekt uchwały

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-25 14:59:19
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-10-25 14:59:19
Odsłon: 32
Dziennik zmian

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-15 14:07:10
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-10-15 14:07:10
Odsłon: 67
Dziennik zmian

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Sprawozdanie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-08 10:51:54
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-10-08 10:51:54
Odsłon: 54
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu: Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki

RI.271.2.7.2018_-_Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-08 09:10:52
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2018-10-05 12:12:43
Odsłon: 198
Dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

Ogłoszenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-28 17:04:18
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-09-28 17:04:18
Odsłon: 71
Dziennik zmian

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o pomoc w związku z suszą

Urząd Gminy Gizałki informuje, że został wydłużony do dnia 31.10.2018 r. termin składania wniosków przez rolników o pomoc finansową w związku ze szkodami poniesionymi w uprawach rolnych w wyniku tegorocznej suszy. Wydłużony termin obowiązuje zarówno w przypadku, gdy szkody wynoszą co najmniej 70%, jak również, gdy szkody wynoszą co najmniej 30% i mniej niż 70%. Wnioski o udzielenie tej pomocy można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu z oszacowania szkód.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl lub w Biurze Powiatowym Agencji oraz na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.gizalki.pl lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101).

Wniosek

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-27 14:27:59
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-09-27 14:27:42
Odsłon: 47
Dziennik zmian

27.09.2018 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 14:48:12
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-09-21 14:48:12
Odsłon: 76
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Informuję, że XL Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji odbędzie się 28 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XL SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII i XXXVIII Sesji oraz XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki.
 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian planu budżetu na rok 2018;
2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028;
3) zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z    terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RRPWP.07.01.02-30-0082/17
4) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;
5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Gizałki.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-21 14:11:31
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-09-21 14:11:31
Odsłon: 81
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gizałki przeznaczonych do:

 1. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:
  - części działek nr 7, 19 i 32 o łącznej powierzchni 5,63 ha w miejscowości Gizałki (grunty orne).
 2. oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego użytkownika, tj. Gminnego Klubu Sportowego „UNIA SZYMANOWICE” z siedzibą w Kolonii Obory:
  - części działek nr 293/4, 303/2, 300/12 i 293/5 o łącznej powierzchni 3,9040 ha w miejscowości Nowa Wieś, obręb geodezyjny Czołnochów (boisko sportowe i przyległe tereny zieleni).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-20 08:19:50
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-09-20 07:50:56
Odsłon: 48
Dziennik zmian

Pomoc dla rolników (co najmniej 70 % danej uprawy)

Urząd Gminy Gizałki informuje, że rolnicy, którzy w 2018 r. ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku suszy, które wynoszą co najmniej 70 % danej uprawy, mogą otrzymać pomoc finansową. Wnioski o udzielenie tej pomocy można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię protokołu z oszacowania szkód.

Stawka pomocy będzie wynosiła 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody, które objęły co najmniej 70% danej uprawy, jeżeli co najmniej 50% upraw rolnych było ubezpieczonych, z wyłączeniem łąk i pastwisk. Przy braku tego ubezpieczenia stawka pomocy będzie wynosiła 500 zł na 1 ha.

Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) lub w Biurze Powiatowym Agencji albo w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 8).

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla rolników, u których szkody w uprawach z powodu suszy wynoszą co najmniej 30% i mniej niż 70% oraz stawka tej pomocy, zostaną ogłoszone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101) lub w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wewn. 108).

Wniosek

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-18 08:55:31
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-09-18 08:55:31
Odsłon: 47
Dziennik zmian

Pomoc dla rolników w związku z suszą (30% i mniej niż 70 % danej uprawy)

Urząd Gminy Gizałki informuje, że rolnicy, którzy w 2018 r. ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku suszy, które wynoszą co najmniej 30% i mniej niż 70 % danej uprawy, mogą otrzymać pomoc finansową. Wnioski o udzielenie tej pomocy można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie od 26.09.2018 r. do 17.10.2018 r. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu z oszacowania szkód.

Stawka pomocy będzie wynosiła 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, jeżeli co najmniej 50% upraw rolnych było ubezpieczonych. Przy braku tego ubezpieczenia stawka pomocy będzie wynosiła 250 zł na 1 ha.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl lub w Biurze Powiatowym Agencji, albo na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.gizalki.pl lub w Urzędzie Gminy (pokój nr 8).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62 7420 101) lub w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wewn. 108).

Wniosek

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-18 08:55:29
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-09-18 08:48:08
Odsłon: 64
Dziennik zmian

10.09.2018 r. - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki odbędzie się 11 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Przewodnicząca Komisji
Teresa Majdecka
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-10 12:02:46
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2018-09-10 12:02:46
Odsłon: 70
Dziennik zmian

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Urząd Gminy Gizałki informuje, że do 17 września 2018 r. należy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Gizałki na rok szkolny 2018/2019. Kryterium dochodowe na jednego członka w rodzinie wynosi 514,00 zł netto. Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe ulega podwyższeniu na 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Gizałki (ul. Kaliska 23 - budynek przy aptece, pokój nr 2) oraz w sekretariacie szkoły do której dziecko uczęszcza. Wzór wniosku jest również dostępny na stronie internetowej gminy.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium (rodziny do 3 dzieci)

Formularz wniosku o przyznanie stypendium (rodziny powyżej 3 dzieci)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 13:08:08
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2018-08-30 13:02:24
Odsłon: 66
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.