Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokal użytkowy o pow. 44 m2 w budynku przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach (pomieszczenia dla obsługi karetki pogotowia)

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:

 • lokal użytkowy o powierzchni 44 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Kaliskiej 23A w Gizałkach (pomieszczenia dla obsługi karetki pogotowia).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w.108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21 15:16:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-05-21 15:16:06
Odsłon: 8
Dziennik zmian

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości - dz. nr 21/2 o pow. 1,3157 ha w Gizałkach (siedziba Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.)

Wójt Gminy Gizałki informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Gizałki przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

 • zabudowana działka nr 21/2 o powierzchni 1,3157 ha położona w miejscowości Gizałki (siedziba Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21 15:10:05
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-05-21 15:07:18
Odsłon: 13
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że VI Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 27 maja 2019 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek VI Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”, za lata 2017-2018;
  2. przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  3. emisji obligacji Gminy Gizałki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

                                    
Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21 14:43:06
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-05-21 14:43:06
Odsłon: 24
Dziennik zmian

24.05.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 24 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-21 14:35:44
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-05-21 14:35:44
Odsłon: 18
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Organizacja kolonii letnich dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki wraz z programem profilaktycznym

Zapytanie_ofertowe_-_usługa_kolonia.pdf

Formularz_oferty_-_usługa_kolonia.docx

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-17 08:43:42
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-05-17 08:41:11
Odsłon: 59
Dziennik zmian

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka

20190509_Obwieszczenie.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-09 14:30:46
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-05-09 14:30:19
Odsłon: 42
Dziennik zmian

7.05.2019 r. - posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                      Tadeusz Kostuj
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-06 09:05:15
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-05-06 09:05:15
Odsłon: 34
Dziennik zmian

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 29 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach do komisji obwodowych oraz o losowaniu składów komisji obwodowych

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-29 14:37:13
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-04-29 14:17:32
Odsłon: 67
Dziennik zmian

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gizałki w roku 2018

Analiza

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-26 10:09:50
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-04-26 10:09:50
Odsłon: 58
Dziennik zmian

29.04.2019 r. - posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki odbędzie się 29 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                        Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                              Jacek Janiszewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-23 13:41:38
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-04-23 13:41:38
Odsłon: 60
Dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr 463/1, 464, 463/2, 467/3, 480 i 479/1 położonych w Tomicach (ark. mapy 4).

Obwieszczenie_16_04_2019.pdf

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-16 14:29:46
Opublikował: Marcin Czajczyński
Data publikacji: 2019-04-16 14:29:46
Odsłon: 49
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie na przekroczenie Kanału Oborskiego telekomunikacyjną linią kablową

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-15 15:47:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-04-15 15:47:26
Odsłon: 65
Dziennik zmian

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do opracowania projektów programów ochrony powietrza

Ogłoszenie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-15 15:45:51
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-04-15 15:45:51
Odsłon: 58
Dziennik zmian

Zapytanie ofertowe - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gizałki oraz jednostek organizacyjnych gminy

FU.3052.04.2019_-_Zapytanie_ofertowe.docx

Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania.docx

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-24 12:45:25
Opublikował: Łukasz Osman
Data publikacji: 2019-04-10 11:41:03
Odsłon: 137
Dziennik zmian

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji

Informuję, że V Sesja Rady Gminy Gizałki VIII kadencji odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Gminy Gizałki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gizałki na lata 2019-2032”;
  2. stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty”;
  4. zmian planu budżetu na rok 2019;
  5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
  6. zmiany uchwały nr XL/217/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RPWP.07.01.02-30-0082/17;
  7. zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach;
  8. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Gizałki.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-10 09:32:14
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-04-10 09:32:14
Odsłon: 112
Dziennik zmian

15.04.2019 r. - posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki

Informuję, że posiedzenie Komisji łączonych Rady Gminy Gizałki odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-10 09:28:27
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-04-10 09:28:27
Odsłon: 75
Dziennik zmian

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW WP Zarząd Zlewni w Kaliszu

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-09 12:51:10
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-04-09 12:51:10
Odsłon: 97
Dziennik zmian

5.04.2019 r. - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                     Jacek Dąbrowski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-04 15:04:29
Opublikował: Teresa Andrzejak
Data publikacji: 2019-04-04 15:04:29
Odsłon: 83
Dziennik zmian

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert

Informacja

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Agata Jańczak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29 09:25:26
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-03-29 09:25:26
Odsłon: 100
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.