Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - stacja uzdatniania wody w Orlinie Małej i ujęcie wód podziemnych wraz z siecią wodociągową z przyłączami

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2100 ha położona w Orlinie Małej, oznaczona jako działka nr 45/1 o powierzchni 0,1600 ha zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00018058/3, na której znajduje się stacja uzdatniania wody oraz część działki nr 32 o powierzchni 0,0500 ha zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00018848/8, na której znajduje się ujęcie wód podziemnych, wraz z siecią wodociągową z przyłączami położoną w miejscowościach: Orlina Mała, Orlina Duża, Białobłoty, Krzyżówka, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna.

Dla działek nr 45/1 i 32 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działka nr 45/1 przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy z usługami towarzyszącymi, a działka nr 32 - pod tereny ujęć wody.

Czynsz dzierżawny będzie wynosił 60,00 zł miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT. Czynsz płatny będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez dzierżawcę.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w Gizałkach, na okres trzech lat od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gizałki (pokój nr 8), tel. 62 7411 517 w. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-05 14:08:40
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2016-12-05 14:08:40
Odsłon: 868
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.