Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - dz. nr 459 w Tomicach

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gizałki, przeznaczonej do oddania w użyczenie:

Zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Tomice, oznaczona jako działka nr 459 o powierzchni 0,1400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00018055/2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem Gminnego Centrum Kultury. Ma ona dostęp do drogi publicznej.

Dla ww. działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, działka ta przeznaczona jest pod tereny o wiodącej funkcji usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową.

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego użytkownika, tj. Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z siedzibą w Tomicach.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gizałki i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Gizałki: www.bip.gizalki.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8), tel. 62 7411517 wewn. 108.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02 10:01:44
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2019-12-02 09:53:33
Odsłon: 183
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.