Bezpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2016r. w Polsce rusza powszechny system nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. To efekt wejścia w życie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W Powiecie Pleszewskim funkcjonować będą 3 punkty doradztwa prawnego, ale ich dyżury będą rotacyjnie organizowane w sześciu miejscach: Pleszewie, Choczu, Czerminie, Dobrzycy, Gołuchowie i Gizałkach.

5 sierpnia 2015 roku Sejm RP przyjął ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255). Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę 25 sierpnia 2015r.

Ustawa zakłada utworzenie ogólnopolskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych, osób młodych do 26. lat, seniorów powyżej 65. roku życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym ma zniwelować występującą w naszym kraju barierę finansową dla części obywateli do korzystania z profesjonalnych usług prawniczych.

Bezpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania. Program będzie finansowany przez państwo z budżetów wojewodów poprzez udzielanie powiatom dotacji celowych na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie doradców. Lokale (biura) na ten cel będą udostępnione przez powiaty lub samorządy gminne.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać - na podstawie umów z powiatami - adwokaci zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej lub radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do świadczenia doradztwa prawnego dopuszczeni będą aplikanci adwokaccy i radcowscy, działający z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego.

Przy tworzeniu sieci punktów prawnych dla obywateli ustawa zezwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych. Powiat będzie mógł powierzyć organizacjom pozarządowym prowadzenie do 50% punktów na swoim terenie. Dodatkowo w punktach prowadzonych przez OP porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi w zakresie prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych w działalności gospodarczej), a także absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej).

Zgodnie z ustawą, w całym kraju zostanie utworzonych ponad 1,5 tysiąca punktów pomocy prawnej. Przeciętny wymiar pracy punktu wynosić będzie 5 dni tygodniowo przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Powszechny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Do uzyskania pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy):

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie (art. 3 ust. 1 ustawy):

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie może obejmować (art. 3 ust. 2 ustawy) spraw podatkowych dla przedsiębiorców, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).

Punkty Bezpłatnych Porad Prawnych w Powiecie Pleszewskim

Od początku 2016r. na terenie Powiatu Pleszewskiego będą funkcjonowały formalnie trzy punkty bezpłatnego poradnictwa prawnego, które poprowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz wybranej w konkursie ofert organizacji pozarządowej. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pleszewskiego, Burmistrzów Pleszewa, Dobrzycy i Chocza oraz Wójtów Czermina, Gizałek i Gołuchowa punkty będą dyżurowały na zmianę w sześciu miejscach, aby ułatwić kontakt z prawnikiem mieszkańcom poszczególnych gmin. I tak: w Starostwie Powiatowym w Pleszewie punkt prawny będzie czynny przez 4 dni w tygodniu, w Gołuchowie przez 3 dni, a w pozostałych gminach po 2 dni w tygodniu. Punkty będą czynne w miejscach i terminach wskazanych w planie dyżurów, każdorazowo przez 4 godziny dziennie tj. od 8.00 do 12.00.

PLAN DYŻURÓW BEZPŁATNYCH PUNKTÓW PORAD PRAWNYCH

PLESZEW - poniedziałek, środa, czwartek, piątek / 8.00 - 12.00
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

CZERMIN - wtorek, piątek / 8.00 - 12.00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie
63-304 Czermin 1

GIZAŁKI - poniedziałek, wtorek / 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Gizałkach
ul. Kaliska 23
63-308 Gizałki

GOŁUCHÓW - środa, czwartek, piątek / 8.00 - 12.00
Urząd Gminy w Gołuchowie
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów

DOBRZYCA - poniedziałek, wtorek / 8.00 - 12.00
Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy
ul. Koźmińska 10
63-330 Dobrzyca

CHOCZ - środa, czwartek / 8.00 - 12.00
Zespół Szkół w Choczu
ul. Konopnickiej 6
63-313 Chocz

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-11 10:22:38
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2015-12-11 10:22:38
Odsłon: 1150
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.