Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 1 grudnia 2011 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja z funkcjonowania Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:  
  1. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych;
  2. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia  ścieków;
  3. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.;
  4. określenia  wysokości  stawek podatku  od środków transportowych na obszarze gminy Gizałki;
  5. przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012;
  6. zmian w planie budżetu na 2011 r.;
  7. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny 2010/2011.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący  Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-28 09:23:16
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 2023
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.