Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu  27 sierpnia  2008 r. (środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XV/15/2008 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2008.
  2. Uchwała Nr XV/16/2008 w sprawie: powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi  i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszycach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.
  3. Uchwała Nr XV/17 /2008 w sprawie przystąpienia Gminy Gizałki do Lokalnej Grupy Działania  „Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą w Pleszewie.
  4. Uchwała Nr XV/18/2008 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
  5. Uchwała Nr XV/19/2008 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki. 
  6. Uchwała Nr XV/20/ 2008 w sprawie zmiany Statutu Gminy Gizałki.
  7. Uchwała Nr XV/21/2008 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Gminy Gizałki.
  8. Uchwała Nr XV/22/2008 w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki.
  9. Uchwała Nr XV/23/2008 w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Gizałki.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Magdalena Klamecka
Data ostatniej modyfikacji: 2008-08-22 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1419
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.