Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Gizałki (absolutorium)

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 19 maja 2011 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się  VIII Sesja Rady Gminy Gizałki.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Rojewski

Porządek obrad

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie
  międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
   sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2010 r.
    a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
   z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia
   komunalnego,
    b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania
   budżetu gminy za 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia
   komunalnego,
    c) dyskusja nad sprawozdaniami,
    d) głosowanie uchwały;
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizłki
   za 2010 r.
    a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
   udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
    b) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
    c) opinia komisji stałych odnośnie wykonania budżetu gminy,
    d) dyskusja,
    e) głosowanie uchwały;
  3. w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia publicznych
   przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gizałki;
  4. w sprawie zmian w planie budżetu za 2011 r.;
  5. w sprawie zmian do uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Gizałki
   z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
   Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2011 - 2021.
 7. Rozpatrzenie sprawy rocznej rekompensaty dla PKS w Kaliszu
  w związku z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie
  Gminy Gizałki.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2011-05-13 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1548
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.