Kurenda w sprawie dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki informuje, że w dniach od 19.07.2010 r. do 30.07.2010 r. można składać w tutejszym Urzędzie (pokój nr 7 na piętrze) wnioski o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest. Finansowanie tych usług zapewnia Powiat Pleszewski ze współudziałem Gminy Gizałki, zgodnie z „Regulaminem wykonywania i finansowania usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, realizowanych przez Powiat Pleszewski w roku 2010”.  Dofinansowanie może wynosić do 80 % wartości brutto kosztów usunięcia, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, jednak nie więcej niż 5.000 zł brutto. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu i montażu nowego pokrycia dachu. Wykonawca robót zostanie wyłoniony przez Starostwo Powiatowe w drodze przetargu. Do usuwania wyrobów z azbestem można przystąpić po podpisaniu przez Starostwo umowy z wykonawcą usług.

Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 7) lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej www.bip.gizalki.pl w zakładce „ogłoszenia i obwieszczenia”. Z regulaminem finansowania można zapoznać się w pokoju nr 7 lub na w/w stronie internetowej gminy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, składanej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie, potwierdzającej I lub II stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest (sporządzonej według załącznika nr 1 do Rozporządzenia z dnia 02.04.2004 r.  w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649),
  • kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (akt własności lub inny tytuł prawny),
  • pisemną zgodę współwłaściciela budynku na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu i przekazywane będą do Starostwa Powiatowego.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gizałkach (pokój nr 7), tel. 62 7411517 wew. 108.

Regulamin + druk wniosku

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-14 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1533
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.