Gmina Gizałki współpracuje przy realizacji projektu „Nasze Przedszkole” z Fundacją Familijny Poznań

Urząd Gminy Gizałki zgłosił do Fundacji Familijny Poznań udział w projekcie ”Nasze przedszkole”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych z terenów wiejskich w wieku przedszkolnym.

Fundacja Familijny Poznań wygrała konkurs o dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozwoli to na utworzenie na terenie województwa wielkopolskiego 30 alternatywnych ośrodków przedszkolnych. Jedno z nich funkcjonować będzie w Gminie Gizałki.

W wyniku wizji lokalnej przedstawiciela Fundacji zgłoszenie Urzędu Gminy Gizałki otrzymało pozytywną opinię i zostało zarekomendowane do utworzenia w miejscowości Tomice alternatywnego ośrodka przedszkolnego, zlokalizowanego   w obiektach Szkoły Podstawowej.
Informację o utworzeniu ośrodka podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie plakatów oraz udostępnianie przez szkołę w Tomicach ulotek informacyjnych. Szkoła w imieniu Fundacji rozpoczęła proces rekrutacji kadry ( nauczyciel oraz pomoc nauczyciela ). W dniu 10 maja Koordynator lokalny projektu z ramienia Fundacji przeprowadzał rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy w ośrodku przedszkolnym.

Podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Fundacją Familijny Poznań, a Gminą Gizałki. Szkoła Podstawowa w Tomicach dokonuje naboru do ośrodka przedszkolnego, do którego mogą uczęszczać bezpłatnie dzieci w wieku od 3 do 5 lat (decyduje kolejność zgłoszenie ), przez trzy razy w tygodniu po 5 godzin. Ośrodek będzie funkcjonował od 14 maja 2007 r.  do 31 marca 2008 r. (bez przerw wakacyjnych).

Fundacja zapewnia zatrudnienie płatnego personelu przedszkola na czas  funkcjonowania, wyposażenia w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt, meble, zabawki, artykuły plastyczne i pomoce dydaktyczne, zapewnia opiekę psychologa i logopedy oraz nadzoruje działalność placówki.

Gmina, jako podmiot współpracując przy realizacji projektu, oddaje nieodpłatnie do użytkowania lokal, zapewnia utrzymanie czystości i sprawności technicznej lokalu, wspiera proces rekrutacji dzieci i personelu, wspiera Fundację w zadaniu nadzorowania pracy placówki i jej bieżącego funkcjonowania. Z ramienia Gminy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Sekretarz Gminy we współpracy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Tomicach.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2007-05-14 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1365
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.