Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku - budowa pralni, budynku garażowego z infrastrukturą towarzyszącą

Wójt Gminy Gizałki na podstawie art. 21 ust. 1, ust. 2, art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie pralni, budynku garażowego z infrastrukturą towarzyszącą.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce o nr ew.: 128/1 (obręb Szymamanowice, ark. mapy 1, gm. Gizałki).

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gizałki w dziale Środowisko i jego ochrona pod adresem internetowym: www.bip.gizalki.pl.

Zainteresowani mogą zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski na piśmie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki pokój nr 13.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2009-04-15 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1580
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.