Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów - dot. budowy małej elektrownii wodnej na rzece Prośnie w Rudzie Wieczyńskiej

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazu w km 20+340 rzeki Prosny z przepławką dla ryb, małej elektrowni wodnej o mocy 550 kW z kanałem doprowadzającym i odprowadzającym wodę, linii energetycznej (budowie małej elektrowni wodnej na rzece Prośnie w km 20+340 w miejscowości Ruda Wieczyńska wraz z jazem i przepławką oraz z infrastrukturą techniczną).

Powyższe można dokonywać w terminie do dnia 08.04.2010 r. w Urzędzie Gminy Gizałki, z/s ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2010-03-17 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1333
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.