Obwieszczenie o trwającej procedurze opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 oraz sporządzenia wspólnego PGO dla 17 gmin

Wójt Gminy Gizałki zawiadamia o trwającej procedurze opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin - członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W ramach procedury opracowywania projektu planu zostały wykonane między innymi następujące czynności:

  1. Ogłoszeniem z dnia 6 listopada 2008 r. zawiadomiono społeczeństwo o zamieszczeniu    w publicznie dostępnym wykazie informacji o przystąpieniu do opracowywania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki odpadami dla 17 Gmin - członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  2. W dniach od 6 listopada do 5 grudnia 2008 r. zapewniono możliwość zgłaszania na piśmie ewentualnych uwag i wniosków. W podanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi    i wnioski pochodzące od społeczeństwa.

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.), Wójt Gminy Gizałki  informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanego projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 oraz sporządzenia wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin - członków POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opracowywany przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wielkopolska projekt Planu Gospodarki Odpadami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony do publicznego wglądu, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu  Gminy w Gizałkach: www.gizalki.pl. Powyższy dokument jest również dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 28, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 7).

W dniach od 02 lutego do 02 marca 2009 r. zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski do przedłożonego projektu planu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. W formie pisemnej do Urzędu Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.
  2. Ustnie do protokołu w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gizałki przy ul. Kaliskiej 28 (pokój nr 7).
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Gizałki.

Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami - PDF (0,98MB)

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2009-02-02 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1174
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.