Obwieszczenie Wójta Gminy Gizałki o wydanej decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej Gizałki-Wierzchy

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Gizałki zawiadamiam o wydanej w dniu 28.09.2009 r. znak: RI. 7610/09/2009 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3090 P na odcinku Gizałki – Wierzchy, przebiegającego przez działki o nr:

665 (ark. mapy 1, obręb Gizałki) – gm. Gizałki
115 (ark. mapy 1, obręb Gizałki Las) – gm. Gizałki
113 (ark. mapy 1, obręb Gizałki Las) – gm. Gizałki
46 (ark. mapy 1, obręb Gizałki Las) – gm. Gizałki
145 (ark. mapy 1, obręb Leszczyca) – gm. Gizałki
110 (ark. mapy 1, obręb Wierzchy) – gm. Gizałki
360 (ark. mapy 3, obręb Wierzchy) – gm. Gizałki

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Dokumentacja dostępna jest w Urzędzie Gminy Gizałki ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki, Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, pok. nr 13, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-02 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1454
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.