Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 28 stycznia 2011 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Gizałki.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady
/-/ Roman Rojewski

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Gizałki - 28 stycznia 2011 r.

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja z funkcjonowania Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zgłoszenia  przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia.
  2. Uchwała w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Gizałki do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
  3. Uchwała w sprawie trybu  i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  6. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2011 - 2019.
  7. Uchwała w  sprawie zaciągnięcia  pożyczki  na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych.
  8. Uchwała w  sprawie zaciągnięcia  pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania  inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych.
  9. Uchwała w  sprawie  zaciągnięcia kredytu  na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
  10. Uchwała w sprawie zaciągnięcia  kredytu na  finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2011. 
  11. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
 7. Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Gizałki  na 2011 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-21 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1375
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.