Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Obory

Wójt Gminy Gizałki na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  z 17 listopada 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)  oraz w związku z art. 21 ust. 2 pkt  9 oraz art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 22.05.2009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Obory”


Zainteresowani, w tym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28, pokój nr 13, Urzędzie Gminy w Choczu, ul. Rynek 17, jak również u sołtysa wsi Kolonia Obory.


Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Gizałki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Osman
Dodany przez: Łukasz Osman
Data ostatniej modyfikacji: 2009-05-22 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1473
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.