Reforma oświatowa - edukacja przedszkolna dla pięciolatków oraz obowiązkowa edukacja wczesnoszkolna dla sześciolatków

Szanowni Państwo, Rodzice

W najbliższym czasie czeka nas - Rodziców oraz Samorząd, okres w którym należy podjąć bardzo ważne decyzje dotyczące edukacji przedszkolnej dla pięciolatków oraz obowiązkowej edukacji wczesnoszkolnej dla sześciolatków. Jest to dla samorządu szczególne ważne wyzwanie, bowiem należy zapewnić wszelkie wymogi gwarantujące dzieciom poczucie dobrej nauki, opieki oraz bezpieczeństwa.

Wychodząc na przeciw wymogom ustawowym i oczekiwaniom społecznym, Samorząd Gminy Gizałki już od bieżącego roku szkolnego udostępnia  wszystkim sześciolatkom możliwość nauki w szkołach, których Rodzice zechcą zdecydować się na posłanie swoich dzieci do klasy pierwszej. Chociaż mamy trzyletni okres wdrożenia rządowych zmian, to najlepszym rozwiązaniem będzie z pewnością ich wdrażanie od bieżącego roku szkolnego, aby nie zostawiać tego bardzo ważnego i odpowiedzialnego zadania na ostatnie chwile. Okres wdrożeniowy rozpoczęty już teraz pozwoli, aby w roku 2012 szkoły mogły funkcjonować według wymogów nowoczesnej edukacji - przyjaznej dzieciom.

Obserwując kierunki zmian i publiczną dyskusję, odjęte zostały przez Samorząd  działania przygotowujące już nasze szkoły do reformy oświatowej. Podjeliśmy działania organizacyjne oraz przygotowania pomieszczeń do nauki, tj. wyposażenia i umeblowania sal dla sześciolatków.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu zaniepokojenia Państwa - Rodziców- z rozmiaru  zmian dotyczących przesunięcia obowiązku szkolnego z 7 na 6 lat. Dlatego też pragniemy Państwu przekazać szczegółowe i wyczerpujące informacje proponowanych zmian.  Dyrektorzy szkół opracowali harmonogramy spotkań roboczych z Rodzicami dzieci, pierwsze spotkania odbędą się już w najbliższych dniach, o czym dyrektorzy Państwa poinformują. Przekazane  Rodzicom szczegółowe informacje, zaproszenie do udziału w zajęciach otwartych w szkołach i dni adaptacyjne, pozwolą Państwu na zajęcie stosownej i najlepszej decyzji.

Zapraszam do udziału we wszystkich spotkaniach organizowanych w powyższym temacie.

Wójt Gminy

/-/ mgr Mariusz Piasecki

W załączeniu Harmonogram wdrożenia nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego, której celem  jest wg reformy:

  1. Zapewnienie lepszego dostępu do edukacji najmłodszych dzieci przez obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku lat 6, umożliwiające wykorzystanie potencjału systemu  szkolnego dla wyrównywania szans.
    Ustawa wprowadza od 1 września 2012 r. obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich.
    W trzyletnim okresie pilotażowym (tj. w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012) poprzedzającym wprowadzenie tego obowiązku, decyzje o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku lat sześciu podejmą rodzice i dyrektor szkoły. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły w tym okresie będzie posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków organizacyjnych a także wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Jeśli dziecko nie chodziło do przedszkola, wymagana będzie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dotycząca możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko 6-letnie. Minister Edukacji Narodowej został zobowiązany, w trzyletnim okresie pilotażowym, do przedstawienia Sejmowi raz w roku stanu przygotowań polskiego systemu do przyjęcia sześciolatków.
  2. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.
    Zgodnie z proponowaną nowelizacją, od 1 września 2009 roku dzieci pięcioletnie będą miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. Natomiast od 1 września 2011 roku wprowadzony zostanie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich. Również od 1 września 2009 roku w przedszkolach i w innych formach wychowania przedszkolnego zaczną obowiązywać nowe programy, znacznie lepiej niż obecnie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Harmonogram

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2009-03-25 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1761
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.