Obwieszczenie o prowadzonych badaniach geologicznych

Wójt Gminy Gizałki w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia, że w oparciu o koncesje nr 29/2001/p z dn. 28.09.2001, 16/2001/p z dn. 03.08.2001, 32/96/p z dn. 19.07.1996, 18/99/p z dn. 07.07.1999 wydane przez Ministra właściwego do spraw środowiska, na terenie Powiatu prowadzone będą badania geologiczne. Badania przeprowadzi Geofizyka Toruń Sp. z o.o., Grupa Sejsmiczna P-52 z siedzibą w Jarocinie.

Badania prowadzone będą metodą wzbudzania drgań sejsmicznych z zastosowaniem wibratorów lub dynamitu w okresie od dnia 18.08.2008 do 31.05.2009 r. na profilu nr 3D zgodnie z zatwierdzonym szkicem sytuacyjnym profili. Do celów pomiarowych będą wiercone płytkie otwory wiertnicze (ok.40 m).

Należy zwrócić szczególną uwagę na tablice ostrzegawcze, lampy, chorągiewki lub posterunki informujące o zakazie wstępu na teren strefy oraz ustosunkować się do nakazów osób wykonujących roboty strzałowe. Nie należy wchodzić na teren, na którym będą wykonywane roboty strzałowe oraz na tereny oznakowane tablicami „NIEPOWOŁANYM WSTĘP WZBRONIONY” oraz „ZAKAZ PALENIA OGNIA I TYTONIU”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Marcin Czajczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2008-09-01 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1477
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.