Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 31 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się  VII Sesja Rady Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD VII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja z funkcjonowania Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opóźnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2011 roku,
  4. zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie gminy Gizałki
  5. zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
  6. zmian planu budżetu na 2011 rok, 
  7. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok,
  8. przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania   w zakresie ochrony środowiska
  9. określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów Gminy Gizałki  w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Gizałki
 7. Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2010.
 8. Stanowisko Rady Gminy Gizałki w sprawie utrzymania dotychczasowej liczby Zespołów Ratownictwa Medycznego zabezpieczających teren Powiatu Pleszewskiego, w tym zespołu stacjonującego w Gizałkach.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-28 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1366
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.