Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 30 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się V Sesja Rady Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD V SESJI RADY GMINY GIZAŁKI:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomosci za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały w materiałach  IV Sesji).
  2. Uchwała 2010 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego     wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2010.
  3. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/24/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 sierpnia 2010 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.,,         Budowa  ścieżki  rowerowej  wraz  z  budową  kolektora  deszczowego w miejscowości Szymanowice - Etap I i II\"
  4. Uchwała  w sprawie zmiany  planu budżetu na 2010 r.  
  5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2011 r.
  6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli           Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-29 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1229
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.