Kurenda dotycząca zmian zasad rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej

Urząd Gminy w Gizałkach informuje, że od 30.06.2007 r. obowiązują zmiany przepisów do ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, na podstawie których wprowadzono zmianę zasad rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej.

Wniosek o przyznanie Indywidualnej Ilości Referencyjnej (IIR) z krajowej rezerwy składa się od 1 kwietnia do 31 lipca danego roku kwotowego do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, na formularzu ARR.

W bieżącym roku kwotowym 2007/2008 wnioski należy składać od 1 do 31 lipca 2007 r.  Od roku kwotowego 2007/2008 warunkiem przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest przekroczenie IIR w poprzednim roku kwotowym.

O przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy mogą ubiegać się dostawcy, którzy w poprzednim roku kwotowym przekroczyli IIR o ilość nie mniejszą niż 500 kg, przy czym przekroczenie to nie było większe niż 30 % IIR stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca.

Zwiększenie wykazywane jest:

  1. po przeliczeniu dostaw na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu - w przypadku dostawcy hurtowego,
  2. po przeliczeniu ilości sprzedanych przetworów mlecznych na ilość mleka (przeliczenia dokonuje się z zastosowaniem współczynników rownoważności) -    w przypadku dostawcy bezpośredniego.

Do wniosku należy dołączyć faktury lub inne dokumenty potwierdzające sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych w okresie całego poprzedniego roku kwotowego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego.

Indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy przyznaje się w wysokości stanowiącej różnicę między wielkością sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w poprzednim roku kwotowym a wielkością IIR stanowiącą własność producenta w dniu wydania decyzji.

Wysokość IIR, jaką może otrzymać dostawca z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 500 kg, ale nie większa niż 20 000 kg.

Jeżeli wysokość indywidualnej ilości referencyjnej należnej do przyznania z krajowej rezerwy jest większa niż 20 000 kg, producentowi zostaje przyznana IIR w wysokości 20 000 kg.

Formularz wniosku o przyznanie IIR z krajowej rezerwy można otrzymać  w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy (pokój nr 2 w budynku przy Ośrodku Zdrowia). Jest on dostępny również na stronie internetowej www.arr.gov.pl oraz w Oddziale Terenowym ARR w Poznaniu, ul. Marcelińska 90.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym ARR, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, tel. 061 852 14 33 i 061 854 04 00 oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR - 022 661 72 72.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 2007-07-06 12:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1396
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.