Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 31 lipca 2012 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Gizałki.

PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja  Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Gizałki 2 edycja" o nr POKL.09.01.02-30-044/12.
  2. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012 r.
  3. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2012 – 2021.
 7. Rozpatrzenie skargi na Uchwałę Rady Gminy Gizałki z dnia 26 kwietnia 2012 r. Nr XIX/107/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gizałki z Powiatem Pleszewskim porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadania własnego Gminy Gizałki w zakrsie utworzenia i prowadzenia Gimnazjum Dwujęzycznego:
  1. podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Miasta i Gminy Pleszew do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Uchwałę Rady Gminy Gizałki  Nr XIX/107/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gizałki z Powiatem Pleszewskim porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadania własnego Gminy Gizałki w zakrsie utworzenia i prowadzenia Gimnazjum Dwujęzycznego.
 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Magdalena Klamecka
Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-24 15:17:38
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1803
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.