Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy Gizałki informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest. Wnioski te będą przyjmowane w tutejszym Urzędzie (pokój nr 8) do dnia 31.07.2013 r.

Finansowanie usług usuwania wyrobów z azbestem zapewnia Powiat Pleszewski ze współudziałem Gminy Gizałki oraz WFOŚiGW i NFOŚiGW. Usługi te zostaną sfinansowane w wysokości 100 % wartości brutto, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł brutto dla jednego wnioskodawcy. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Usługa obejmuje demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów z obiektów budowlanych lub pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów wcześniej zdemontowanych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachu.

Wykonawca usług zostanie wyłoniony w drodze przetargu przez Powiat Pleszewski. Do usuwania wyrobów z azbestem wykonawca przystąpi po podpisaniu umowy z Powiatem oraz z właścicielem nieruchomości. Realizacja usług przewidywana jest do 30 września 2013 r.

Druki wniosków oraz regulamin usuwania azbestu można otrzymać w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizalki.pl (ogłoszenia i obwieszczenia).

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. kopię aktu notarialnego) oraz pisemną zgodę współwłaścicieli budynku na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest, jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 8, tel. 62 7411 517 wewn. 108.

 

altRegulamin usuwania wyrobów zawierających azbest

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 0000-00-00 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1625
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.