Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 20 maja 2013 r. (poniedziałek), o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Gizałki – Absolutorium VI kadencji.


PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI - ABSOLUTORIUM

 

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2012 r.
   1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
   2. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
   3. zapoznanie się z informają o stanie mienia gminy Gizałki,
   4. stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
   5. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
   6. dyskusja nad sprawozdaniami,
   7. głosowanie projektu uchwały;
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
   1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
   2. przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
   3. dyskusja,
   4. głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.
  3. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Gizałki” o nr POKL.09.01.01-30-073/12;
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2013;
  5. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2013 r;
  6. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2013-2021;
  7. w sprawie zgłoszenia sołectwa Szymanowice do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-10 15:25:23
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1715
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.