Wynik konkursu na koordynatora projektu

W związku z ogłoszonym konkursem na  koordynatora projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Gizałki” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, wpłynęła jedna oferta, którą złożyła: Martę Borowiecka-Drygała zam. Konin.

Dnia 26 czerwca 2013 roku komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gizałki  rozpatrzyła ofertę, stwierdzając, że oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursu na koordynatora  projektu.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania projektami dofinansowanymi przez Unię Europejską oraz znajomością zadań określonych dla koordynatora projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Gizałki”.

Kandydatka została zaproponowana jako koordynator projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Gizałki” od dnia 1 lipca 2013 r.

Realizatorem projektu jest Przedszkole Publiczne „Smerfy” w Nowej Wsi.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Anna Glapa
Data ostatniej modyfikacji: 2013-07-09 10:47:10
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1570
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.