Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 20 sierpnia 2013 r. (wtorek),  o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Gizałki VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD XXXII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi z skład zasobu nieruchomości Gminy Gizałki;
  2. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki w części obrębów geodezyjnych: Białobłoty, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Orlina Duża, Orlina Mała, Wierzchy, Wronów;
  3. zmieniająca uchwałę  w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach;
  4. w sprawie ustanowienia Logo Gminy Gizałki;
  5. w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013;
  6. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2013-2021.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.       

Przewodniczący Rady
Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2013-08-14 08:22:44
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1465
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.