Informacja dla gospodarstw działających na rynku spożywczym

W związku z pismem przesłanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu, Urząd Gminy Gizałki informuje, że, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia   2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), gospodarstwa rolne działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną, są obowiązane złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wniosek można otrzymać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie, ul. Poznańska 30 (pokój nr 104) lub pobrać ze strony internetowej www.psse-pleszew.pl. We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie, tel. 62 508 13 30.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Krystyna Matysiak
Data ostatniej modyfikacji: 0000-00-00 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1454
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.