Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 28 października 2013 r. (poniedziałek), o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Gizałki VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD XXXIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2013 r.;
  1. informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2013 roku,
  2. informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na dzień 30.06.2013 r.,
  3. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach za I półrocze 2013 r.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie (tłuczniem) drogi powiatowej nr 4313P w m. Orlina Duża”,
  3. w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013,
  4. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2013-2021.
 8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.