Zawiadomienie o XL Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu 11 czerwca 2014 r. (środa), o godz. 13.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Gizałki VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD XL SESJI RADY GMINY GIZAŁKI – ABSOLUTORIUM

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2013 r.
   1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
   2. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
   3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Gizałki,
   4. stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
   5. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
   6. dyskusja nad sprawozdaniami,
   7. głosowanie projektu uchwały;
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki za 2013 r.
   1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
   2. przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
   3. dyskusja,
   4. głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.
  3. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gizałki;
  4. w sprawie zmian planu budżetu na rok 2014;
  5. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2014-2021;
  6. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gizałki.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Roman Rojewski

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-04 10:35:38
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2014-06-04 10:35:38
Odsłon: 1074
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.