Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gizałki, że w dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek), o godz. 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach odbędzie się III Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Lis

PORZĄDEK OBRAD III SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2015 rok;
  2. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok;
  3. zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2015 rok;
  4. zmian planu budżetu gminy na rok 2014;
  5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2014 – 2021;
  6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015 -2021;
  7. uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na 2015 rok;
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok;
   • opinie komisji stałych do projektu budżetu na 2015 rok;
   • przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok;
   • dyskusja nad projektem budżetu na 2015 rok;
   • głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki; - głosowanie uchwały budżetowej na rok 2015.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.  
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-19 15:17:58
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2014-12-19 15:17:58
Odsłon: 1041
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.