Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu w dniu 27 marca 2015 r. (piątek), o godz. 16:00, w sali posiedzeń Urzędu  Gminy Gizałki odbędzie się V Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji.

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 2015;
  2. określenia  kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gizałki;
  3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;
  5. zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Orlina na lata 2015 – 2025;
  6. przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych  w obrębie geodezyjnym Wronów;
  7. udzielenia  pomocy  finansowej  w  2015  roku  dla  Województwa Wielkopolskiego;
  8. zmian planu budżetu na rok 2015;
  9. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki  na lata 2015 – 2021.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.       

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-20 13:39:15
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2015-03-20 13:39:01
Odsłon: 1384
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.