Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gizałki, że w dniu 19 czerwca 2015 r. (piątek), o godz. 16.00, w Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Gizałki VII kadencji.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Gizałki

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2014 r.
   a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
   b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
   c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Gizałki,
   d) stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
   e) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
   f) dyskusja nad sprawozdaniami,
   g) głosowanie projektu uchwały;
  2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
   a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
   b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
   c) dyskusja,
   d) głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.
  3. zmian planu budżetu na rok 2015;
  4. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015- 2021;
  5. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest w 2015 r.;
  6. przystapienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gizałki na lata 2015 -2025;
  7. zmiany regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych Gminy Gizałki.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Lis 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-11 14:38:46
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2015-06-11 14:38:46
Odsłon: 1118
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.