Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Gizałki

Zawiadamia się mieszkańców gminy Gizałki, że w dniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. (czwartek), o godz. 16.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki odbędzie się X Sesja Rady Gminy Gizałki VII Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD X SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
  2. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, ze zmianą obejmująca część terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki-Las, Dziewiń Duży, Czołnochów i Tomice;
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów;
  4. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki-Las i Tomice;
  5. zmian planu budżetu na rok 2015;
  6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015–2021.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Lis

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Kuźmik
Dodany przez: Teresa Andrzejak
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-17 07:52:04
Opublikował: Sebastian Kuźmik
Data publikacji: 2015-08-17 07:51:18
Odsłon: 1105
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.